Verhuizing naar of in Leiden doorgeven

Gaat u verhuizen naar de gemeente Leiden of verhuist u binnen de gemeente? U kunt uw verhuizing 4 weken van tevoren doorgeven.

Ontvangt de gemeente uw adreswijziging later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan wordt de ontvangstdatum van uw gegevens geregistreerd als verhuisdatum.

Voorwaarden

U kunt zelf uw verhuizing doorgeven of (voor) iemand anders:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • ouders, voogd of verzorgers van kinderen onder 16 jaar
  • ouders, voogd of verzorgers van inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Tenzij deze minderjarigen zelf aangifte doen.
  • curator van een persoon die onder curatele is gesteld
  • meerderjarige die schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager
  • hoofd van een instelling voor personen die in een instelling verblijven
  • meerderjarig kind voor een ouder of ouders met hetzelfde woonadres (als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • ouder of ouders voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres (als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • echtgenoten of geregistreerde partners met hetzelfde woonadres (als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)