Campus (Y)ours dagontheffing

Campus (Y)ours is een voetgangersgebied. Het rijden met een motorvoertuig of bromfiets is in het voetgangersgebied niet toegestaan. Een dagontheffing kunt u aanvragen voor activiteiten of werkzaamheden waarbij een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen. Alleen partijen die onderhoud aan de openbare ruimte uitvoeren krijgen een jaarontheffing.

 Let op:

  • De gemeente verstrekt alleen een ontheffing op het kenteken van uw voertuig.
  • Laden en lossen mag, maar de ontheffing is geen parkeerontheffing. Na het laden en lossen dient het voertuig (direct) het voetgangersgebied Campus (Y)ours te verlaten.
  • U kunt Campus (Y)ours alleen inrijden vanaf de Kanaalweg en niet vanaf de Lammenschans.

Voorwaarden

Het voertuig waarvoor u ontheffing aanvraagt voor het rijden door het voetgangersgebied is echt nodig in het kader van de activiteit of werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen bij een verhuizing.

Aanvragen

U kunt een ontheffing ‘(Y)ours Campus dagontheffing’ aanvragen door in het e-loket in te loggen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

Naar de balie

Wilt u of kunt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071.

Meenemen

Neem de volgende documenten mee voor uw afspraak:

  • uw identiteitsbewijs
  • pinpas (u rekent meteen af)
  • voor ondernemers: machtiging van eigenaar (als u zelf niet de eigenaar bent van het bedrijf)

Kosten

Kosten voor de aanvraag van een dagontheffing voor Campus (Y)ours: € 10

Hoelang duurt het?

U ontvangt de ontheffing meteen.