(27-10) Noodopvang Stationsplein in gebruik genomen

Op maandag 24 oktober hebben de eerste vluchtelingen een woonplek gekregen aan Stationsplein 107. Hiermee is de vierde noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Leiden, in het oude belastingkantoor, in gebruik genomen.

Op dit moment verwachten we hier ongeveer 200 Oekraïense ontheemden en 35 statushouders op te vangen. De opvang heeft een aantal woonruimtes, gedeelde voorzieningen, enkele algemene ruimtes, zoals een speelgelegenheid en huiswerkruimtes voor de kinderen. De vluchtelingen op de opvanglocatie worden begeleid door Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en vrijwilligers.

Duur beschikbaarheid van de opvanglocatie

Het gaat om een periode van één jaar. Op verzoek van de Rijksoverheid onderzoeken we of dit met nog één jaar wordt verlengd. Hierin wordt ook bekeken wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor de geplande herontwikkeling van het gebied. Voor nu is het uitgangspunt dat we gedurende in ieder geval één jaar gebruik maken van deze locatie.

Wie maakt er verder gebruik van deze locatie?

Er is ruimte voor maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Vluchtelingenwerk en Leiden Education Fieldlab (LEF) die er kantoor houden.

Hulp aanbieden

Wilt u iets betekenen en hulp aanbieden? Neemt u dan contact op met Incluzio (zij coördineren alle vrijwillige inzet). Meer informatie over Incluzio vindt u op Samen Meedoen Leiden - Incluzio Leiden.

Heeft u een vraag over het opvangen van Oekraïners, horen we dit graag via meldpunt.oekraine@leiden.nl.