(07-04) Tijdelijke opvang vluchtelingen in Leiden

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het dringende verzoek gedaan om in de veiligheidsregio crisisnoodopvang te bieden aan nieuwe vluchtelingen. Door de grote toestroom van vluchtelingen is er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer. Gemeente Leiden heeft aangeboden tijdelijk deze vluchtelingen op te vangen in de 3 Octoberhal. De eerste vluchtelingen zijn hier inmiddels aangekomen.

Opvang voor een maand

Op korte termijn moeten er tweeduizend opvangplekken worden gevonden in Nederland. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. De gemeente stelt de 3 Octoberhal tijdelijk beschikbaar aan het COA als crisisnoodopvanglocatie, voor de duur van maximaal één maand. Er worden in de hal maximaal 100 vluchtelingen opgevangen. Na 5 mei worden deze vluchtelingen door het COA op andere locaties ondergebracht, waar zij langer kunnen verblijven. De gemeente is in gesprek met het COA over een geschikte locatie die het COA langere tijd kan gebruiken.

De 3 Octoberhal

De hal is vaker ingezet voor crisisnoodopvang. In 2015 is de hal gebruikt om Syrische vluchtelingen op te vangen. Recent verbleven in de hal een aantal dagen Oekraïnse vluchtelingen.

Meer informatie

Voor vragen over de opvang in de 3 Octoberhal kunt u contact opnemen met het COA op telefoonnummer 06 – 319 05 254.