(04-05) 3 Octoberhal langer in gebruik voor crisisnoodopvang

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het dringende verzoek gedaan aan gemeente Leiden om de crisisnoodopvang in de 3 Octoberhal te verlengen.

Door het tekort aan opvangplekken voor langere tijd, blijft het gebruik van de 3 Octoberhal nodig. Voor het COA is het niet mogelijk om de vluchtelingen nu tijdelijk ergens anders onder te brengen. Dit brengt bovendien een extra verplaatsing met zich mee wat ook niet wenselijk is.

Verlenging opvang in 3 Octoberhal

De gemeente verlengt het tijdelijke gebruik van de 3 Octoberhal tot uiterlijk 1 juli 2022. Het COA en de gemeente zijn op dit moment in gesprek over een geschikte locatie die langere tijd gebruikt kan worden om vluchtelingen op te vangen. Maar dit vraagt meer tijd. Door de 3 Octoberhal iets langer te blijven gebruiken, hoeven de vluchtelingen niet nogmaals te verhuizen voordat zij in een meer definitieve noodopvang gehuisvest kunnen worden.