Inburgering van nieuw- en oudkomers

Bent u in Nederland komen wonen of woont u hier al langer? En heeft u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. 

U leert dan de Nederlandse taal en hoe Nederlanders wonen en werken. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Voorwaarden

De meeste mensen die van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland komen, moeten inburgeren. Dit geldt ook voor geestelijken zoals een:

  • rabbijn
  • imam
  • predikant
  • priester
  • godsdienstleraar

Ontheffing van inburgeringsplicht

U kunt ontheffing van uw inburgeringsplicht aanvragen. U hoeft dan niet verplicht in te burgeren. Kijk op de website van DUO voor verdere uitleg over de voorwaarden voor een ontheffing.

Storing formulieren

Er zijn op dit moment problemen met de webformulieren. Kunt u een formulier niet insturen? Probeer het later nog een keer. Excuses voor het ongemak.