Inburgering van nieuw- en oudkomers

Bent u in Nederland komen wonen of woont u hier al langer? En heeft u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. 

U leert dan de Nederlandse taal en hoe Nederlanders wonen en werken. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Voorwaarden

De meeste mensen die van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland komen, moeten inburgeren. Dit geldt ook voor geestelijken zoals een:

  • rabbijn
  • imam
  • predikant
  • priester
  • godsdienstleraar

Ontheffing van inburgeringsplicht

U kunt ontheffing van uw inburgeringsplicht aanvragen. U hoeft dan niet verplicht in te burgeren. Kijk op de website van DUO voor verdere uitleg over de voorwaarden voor een ontheffing.