Hervestiging in Nederland (u heeft al een BSN)

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland en heeft u eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Of staat u in het Register Niet/Ingezetenen (RNI) ingeschreven? Of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich persoonlijk herinschrijven op het stadhuis als u langer dan 4 maanden in Leiden komt wonen. Dit is wettelijk verplicht.

Iedereen die al een burgerservicenummer (BSN) heeft en vanuit het buitenland naar Nederland komt en langer dan 4 maanden in Leiden gaat wonen moet zich opnieuw inschrijven. Dit geldt ook voor de Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Voorwaarden

  • U heeft eerder in Nederland ingeschreven gestaan of u bent ingeschreven in het RNI.
  • U heeft al een burgerservicenummer (BSN).
  • U gaat langer dan 4 maanden in Leiden wonen.