Bomen kappen

In Leiden beschermen we waardevolle bomen en geven we gezonde bomen de ruimte. Wilt u uw boom kappen, verplanten of uitgebreid snoeien? Dan hebt u daar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig.

Beschermd tegen kappen - particulier

U hebt mogelijk een omgevingsvergunning nodig als u een boom wilt kappen. Bomen kunnen waardevol zijn en beschermd tegen kappen. De boom is waardevol wanneer deze:

  • 80 jaar of ouder is, of
  • Een stamdiameter van 80 cm of meer heeft, of
  • Een leeftijd van 50 jaar of ouder, een stamdiameter van 50 cm of meer én de boomsoort in het ecologisch register (pdf, 221 kb) vermeld staat met een waardering van 3 en hoger
  • Een zeldzame boom is, waarvan er minder dan 10 volwassen (vanaf 14 cm diameter)  exemplaren bestaan in Leiden.
  • Als u een woning huurt dan hebt u naast toestemming van de gemeente ook toestemming van de eigenaar van de grond van de tuin nodig voor het kappen van de boom.

Vraag een omgevingsvergunning voor het kappen, verplanten of snoeien van een boom online aan.

Omgevingsvergunning aanvragenomgevingsloket.nl

Beschermd tegen kappen -  ontwikkelaar/eigenaar (niet particulier)

Bent u een ontwikkelaar, VVE of bijvoorbeeld een woningcorporatie? U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een boom wilt kappen. Bomen kunnen waardevol zijn en beschermd tegen kappen. De boom is waardevol wanneer deze:

  • De boom onderdeel van is van een groene structuur zoals vermeld op de kaart met waardevolle boomstructuren.
  • 80 jaar of ouder is, of
  • Een stamdiameter van 80 cm of meer heeft, of
  • Een leeftijd van 50 jaar of ouder, een stamdiameter van 50 cm of meer én de boomsoort in het ecologisch register vermeld staat met een waardering van 3 en hoger, of
  • Een zeldzame boom is, waarvan er minder dan 10 volwassen (vanaf 14 cm diameter)  exemplaren bestaan in Leiden.

Daarnaast zijn alle bomen in het openbaar gebied vanaf een diameter van 14 cm en meer ook vergunningsplichtig om gekapt te worden.

Bomenfonds

Een voorwaarde in de vergunning is dat het bedrag van de actuele vervangingswaarde van de boom gestort moet worden in het bomenfonds. Dat bedrag kunt u na de herplant van de nieuwe boom terugvragen als u het compensatieplan hebt uitgevoerd. Gebruik daarvoor het formulier 'aanvraag teruggave storting bomenfonds'.

Vraag een omgevingsvergunning voor het kappen, verplanten of snoeien van een boom online aan.

Omgevingsvergunning aanvragenomgevingsloket.nl

Vervangen zieke en verzwakte bomen door eigenaren openbare ruimte gemeente Leiden

De gemeente Leiden, Universiteit Leiden en een aantal andere instanties zijn eigenaar van de openbare ruimte. Deze partijen kunnen zieke en verzwakte bomen vervangen door een melding te maken. Het vaststellen of een boom ernstig verzwakt is, overlast geeft, of ziek is moet door een onafhankelijke partij gebeuren.

Melding doen vervangen zieke/verzwakte boom