Bomen kappen

Wilt u uw boom kappen, verplanten of uitgebreid snoeien? Dan heeft u daar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig.

Veel beschermde bomen in Leiden zijn vastgelegd op de Groene Kaart. Ook voor het kappen van bomen in de openbare ruimte die niet op de Groene Kaart staan, kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Voorwaarden

U heeft geen omgevingsvergunning nodig als:

  • u eigenaar bent van de boom, de boom niet op openbaar toegankelijk gebied staat en niet op de Groene Kaart voorkomt
  • u een woning huurt. Dan heeft u toestemming van de eigenaar van de woning nodig voor het kappen van de boom.

U heeft wel een omgevingsvergunning nodig als:

  • het om een individuele, op de Groene Kaart aangewezen boom gaat
  • de boom is opgenomen op de Groene Kaart in een boomstructuur of boomgebied en een stamomtrek heeft van meer dan 30 centimeter. Dit is gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld.
  • de boom in openbaar toegankelijk gebied staat, niet op de Groene Kaart voorkomt en een stamomtrek heeft van meer dan 45 centimeter. Dit is gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld.