Klantervaringsonderzoek Werk en Inkomen

De gemeente Leiden wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom wil zij graag weten wat haar klanten van de uitkering, de regelingen en de dienstverlening vinden. Wat gaat er goed gaat en wat kan er (nog) beter?

Twee jaar na het eerste klantervaringsonderzoek laat Team Werk & Inkomen een herhaalonderzoek uitvoeren. Het team wil graag weten hoe ze er nu voor staan en hoe dat verschilt ten opzichte van 2017. Daarom nodigt zij haar klanten uit om via een vragenlijst hun ervaringen te delen.

Online vragenlijst

Inwoners van Leiden en Leiderdorp die een bijstandsuitkering, minimaregeling en/of bijzondere bijstand hebben aangevraagd ontvangen een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit. I&O Research is een bureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dit soort onderzoeken uitvoert.

Klanten ontvangen tussen 18 februari en 10 maart via e-mail, WhatsApp-bericht of brief een uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Daarnaast zal een aantal klanten een papieren vragenlijst ontvangen of telefonisch worden benaderd.

Hulp bij het invullen?

Tijdens het onderzoek zijn medewerkers van het onderzoeksbureau I&O Research op het Stadsbouwhuis aanwezig om klanten te helpen bij het invullen. Wilt u hulp bij het invullen? Kom dan langs op één van de volgende dagen:

  • dinsdag 26 februari van 10:30 – 15:30 uur
  • donderdag 28 februari van 11:30 – 16:30 uur
  • dinsdag 5 maart van 10:30 – 15:30 uur
  • donderdag 7 maart van 11:30 – 16:30 uur

Gegevens klanten

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren ontvangt I&O Research de basisgegevens die nodig zijn om klanten correct te benaderen voor het onderzoek. Het gaat daarbij om naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het soort ondersteuning dat wordt ontvangen. Na afloop van het onderzoek worden alle gegevens die I&O Research van de klant heeft automatisch verwijderd. I&O Research gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Dat wil zeggen dat de gemeente de antwoorden van de klant niet te zien krijgt. Meedoen aan het onderzoek heeft nooit invloed op de ondersteuning die onze klanten krijgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het onderzoek of de vragenlijst? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research via 0800-0191 (gratis) of door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl

Heeft u vragen over uw voorziening of persoonlijke situatie? Bel dan met 14071.