Tijdelijke regeling bijzondere bijstand energiekosten

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Hebt u een laag inkomen? Dan zijn deze hogere kosten extra zwaar. Een deel van deze groep kreeg al een energietoeslag van € 800,-.

Had u daar geen recht op? Bijvoorbeeld omdat u studeert? Voor u is nu financiële hulp via de tijdelijke regeling  bijzondere bijstand voor energiekosten.

Geen recht op energietoeslag?

Kunt u uw hoge energiekosten niet betalen? En hebt u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u energietoeslag aanvragen.

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag? En hebt u een inkomen tot 150% van het sociaal minimum? Dan kunt u via de bijzondere bijstand een vergoeding vragen voor uw hoge energiekosten. U kunt een vergoeding krijgen voor alle energiekosten of voor een deel ervan. Hoeveel u krijgt, ligt aan de hoogte van uw inkomen en uw vermogen.

Wel recht op energietoeslag, maar nog steeds hoge kosten?

Kreeg u al energietoeslag, maar lukt het nog steeds niet om de hogere energierekening te betalen? Misschien kunt u via de bijzondere bijstand voor energiekosten nog een extra bijdrage krijgen.

Deed u eerder een aanvraag voor bijzondere bijstand voor uw hoge energiekosten?

Kreeg u een afwijzing op een eerdere aanvraag voor bijzondere bijstand voor uw hoge energiekosten? Dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt van ons een brief.

Kreeg u wel een bedrag uitgekeerd? Dan berekenen we nog een keer of u het juiste bedrag kreeg.

Voorwaarden

Voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten gelden alle onderstaande voorwaarden:

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u woont in Leiden of Leiderdorp;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u kunt aantonen dat u hoge energiekosten hebt;
  • de kosten zijn aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht;
  • u moet de kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • u hebt onvoldoende inkomen of vermogen om de kosten zelf te betalen.