Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen zijn door corona hun baan kwijt of kunnen ondernemers hun werk niet meer of maar voor een deel uitoefenen. Hierdoor  hebben veel mensen misschien moeite om hun woonkosten te betalen. Daarom is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een ondersteuning voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huur of de hypotheek en de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water, VVE bijdrage en verzekeringen.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals, een WW uitkering of een toeslag op uw WW-uitkering van het UWV? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK uitkering.

Voorwaarden

  • U woont in Leiden of Leiderdorp;
  • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Uw inkomen is door  corona minimaal 25%  gedaald;
  • Uw vermogen is niet hoger dan de afgesproken vermogensgrens;
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
  • De kosten van uw huur of hypotheek zijn hoger € 430,-
  • U ontvangt geen woonkostentoeslag;
  • U heeft geen recht op huurtoeslag;

Aanvragen

U kunt de TONK aanvragen tot en met 30 september 2021. U kunt de TONK uitkering krijgen met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.