Tegemoetkoming zorgkosten

Bent u of is uw kind langdurig ziek? Heeft u of uw kind een lichamelijke, verstandelijke of een psychische beperking? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen: de Tegemoetkoming Zorg. Dat kan vanaf 1 februari 2018.

De hoogte van deze tegemoetkoming is €285 per persoon. 

U kunt de Tegemoetkoming Zorg aanvragen van 1 februari tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Zorg? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U kunt de Tegemoetkoming Zorg voor uzelf aanvragen of voor uw minderjarige kinderen. Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan moet hij of zij de Tegemoetkoming Zorg zelf aanvragen.

Automatische toekenning

Zijn uw gegevens al bij de gemeente Leiden bekend en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de tegemoetkoming automatisch. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan ontving u al een brief van de gemeente Leiden. Hierin staat welke tegemoetkoming u ontvangt en welk bedrag. U ontvangt de tegemoetkoming begin februari.

Krijgt u de Tegemoetkoming Zorg niet automatisch? Vraag deze dan zelf aan.