Tegemoetkoming zorg

Heeft u of heeft uw kind een langdurige zorgvraag? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen: de Tegemoetkoming Zorg. Dat kan vanaf 1 februari 2020.

De hoogte van deze tegemoetkoming is € 285 per persoon. 

U kunt de Tegemoetkoming Zorg aanvragen van 1 februari tot en met 31 december 2020.

Voorwaarden

Wilt u de Tegemoetkoming Zorg aanvragen? Dat kan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt.
  • U heeft op dit moment een Wmo-voorziening.
  • Of u heeft een indicatie langdurige zorg thuiswonend of een indicatie wijkverpleging.

U kunt de Tegemoetkoming Zorg voor uzelf aanvragen of voor uw minderjarige kind(eren). Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kan hij of zij de Tegemoetkoming Zorg zelf aanvragen.

Automatische toekenning

Zijn uw gegevens al bij de gemeente Leiden bekend en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de tegemoetkoming automatisch.

Krijgt u de Tegemoetkoming Zorg niet automatisch? Dan kunt u deze zelf aanvragen.