Minimabeleid

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten of een goede zorgverzekering heeft. Voor inwoners uit Leiden en Leiderdorp met een laag inkomen is er daarom het Leids Minimabeleid.

De gemeente wil bijvoorbeeld dat iedereen mee kan doen aan culturele en sportieve activiteiten of een opleiding kunnen volgen. Voor kinderen die naar school gaan is het belangrijk dat zij een computer en printer hebben. Of mee kunnen met een schoolreisje.

Voorwaarden

U kunt de regelingen uit het Leids Minimabeleid aanvragen als inwoner van Leiden of Leiderdorp als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • geen student bent
  • een inkomen hebt van maximaal 120% van het bijstandsniveau dat voor u geldt
  • minder eigen vermogen hebt dan voor uw situatie geldt

Bekijk hier het document Inkomens- en vermogensgrenzen voor de Minima regelingen 2018 (pdf, 87 kb).