Energietoeslag

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming van € 800 per huishouden. Deze eenmalige energietoeslag wordt via de gemeente uitbetaald.

Wanneer krijgt u de eenmalige energietoeslag?

Inwoners komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag als zij een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Als u voldoet aan de voorwaarden voor automatische uitbetaling hoeft u zelf niets te doen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? En u denkt wel recht te hebben op de eenmalige energietoeslag, vraag deze dan aan met het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor automatische uitbetaling:

  • Op 1 maart 2022 kreeg u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz (via Rbz Rotterdam) van de gemeente Leiden of Leiderdorp.
  • Op 1 maart 2022 had u een zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid via de gemeente (AV-gemeente).
  • Op 1 maart 2022 ontving u een uitkering AIO van de Sociale Verzekeringsbank

Zelf aanvragen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor automatische uitbetaling maar denkt u wel recht te hebben op de toeslag? Vraag dan zelf de toeslag aan met het aanvraagformulier. Let op: in sommige situaties komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag, ook al hebt u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Bekijk daarom eerst het onderstaande overzicht.

Wanneer krijgt u geen eenmalige energietoeslag?

U krijgt de eenmalige energietoeslag niet als u op 1 maart 2022:

  • Student was en studiefinanciering (WSF 2000) ontving;
  • In een instelling of opvanghuis woonde;
  • Alleen een briefadres had in de gemeente en geen eigen woonadres;
  • De leeftijd had van 18,19 of 20 jaar oud;
  • Niet in Leiden of Leiderdorp woonde;
  • Geen geldige verblijfstitel had;
  • U samenwoonde met iemand die al de toeslag kreeg.

Hulp bij energiebesparing

De gemeente helpt inwoners met een laag inkomen ook op andere manieren om te besparen op energie. Kijk op Energie besparen met de Energiecoach voor meer informatie.