Gemeentes: landelijke oplossing nodig voor energiecompensatie studenten

Studenten zijn volgens de huidige regels uitgesloten van energiecompensatie. Een aantal van hen komt hierdoor in de knel met de gestegen energierekening. Samen met een groot aantal studentensteden en politieke jongerenorganisaties roept de gemeente Leiden de Rijksoverheid daarom op snel met een oplossing te komen. Een landelijke uitvoeringsorganisatie zoals DUO kan daarin een goede rol spelen.

Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs): “Het is een misverstand te denken dat studenten niét te maken hebben met gestegen energierekeningen. Er zijn studenten die hulp krijgen van bijvoorbeeld ouders, of via een bijbaantje. Maar een grote groep kan deze extra lasten niet zelf dragen. Wij hebben in Leiden duizenden uitwonende studenten en niet de middelen of de capaciteit lokaal een regeling op te tuigen. Met het nieuwe collegejaar voor de deur is het belangrijk studenten snel duidelijkheid te bieden over de energiecompensatie in de vorm van een landelijke oplossing.”

Een landelijke uitvoeringsorganisatie zoals DUO heeft studenten al in beeld en beschikt over de juiste rekeningnummers. De inzet van een landelijke organisatie voor de compensatie efficiënter dan dat alle gemeenten deze klus individueel oppakken. Bovendien doet het recht aan de eerder gemaakte afspraken met gemeenten – de huidige regeling blijft zo ook voor hen uitvoerbaar. En een landelijke oplossing biedt ruimte aan gemeenten om komend najaar de focus te houden op ondersteuning van een steeds grotere groep inwoners die door het ijs dreigen te zakken.

Lees hier de hele brief aan ministers Schouten en Dijkgraaf: Oproep voor landelijke regeling energietoelage studenten (pdf, 79 kb)