Energietoeslag

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming van € 800 per huishouden. Deze eenmalige energietoeslag wordt via de gemeente uitbetaald. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van € 800 verhoogd naar € 1300.

Nabetaling van € 500

Ontving u al de toeslag van € 800 via de automatische betaling of via een aanvraag? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch op uw bankrekening. 

Hebt u de energietoeslag aangevraagd en nog geen bedrag ontvangen? U ontvangt bij toekenning automatisch het bedrag van € 1.300.

Wanneer krijgt u de eenmalige energietoeslag?

Hebt u een laag inkomen en hoge energiekosten? En ontving u nog geen energietoeslag? Vraag dan de eenmalige energietoeslag aan. U komt in aanmerking voor de toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U ontvangt een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz (via Rbz Rotterdam) van de gemeente Leiden of Leiderdorp.
  • U hebt een zorgverzekering hebt bij Zorg en Zekerheid via de gemeente (AV-gemeente).
  • U ontvangt een uitkering AIO van de Sociale Verzekeringsbank.

Of voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden maar u denkt wel recht te hebben op de toeslag?

Vraag dan zelf de toeslag aan met het aanvraagformulier. Let op: in sommige situaties komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. Ook al hebt u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Bekijk daarom eerst het onderstaande overzicht.

Wanneer krijgt u geen eenmalige energietoeslag?

U krijgt de eenmalige energietoeslag niet als u op de datum van uw aanvraag:

  • Student was en studiefinanciering (WSF 2000) ontving;
  • In een instelling of opvanghuis woonde;
  • Alleen een briefadres had in de gemeente en geen eigen woonadres;
  • De leeftijd had van 18,19 of 20 jaar oud;
  • Niet in Leiden of Leiderdorp woonde;
  • Geen geldige verblijfstitel had;
  • U samenwoonde met iemand die al de toeslag kreeg.

Aanvraagperiode

U kunt u de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Hulp bij energiebesparing

De gemeente helpt inwoners met een laag inkomen ook op andere manieren om te besparen op energie. Kijk op Energie besparen met de Energiecoach voor meer informatie.