Declaratieregeling minimabeleid Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan culturele, sportieve of educatieve activiteiten. Bijvoorbeeld door een abonnement op een krant te nemen, naar de sportschool te gaan of de bioscoop te bezoeken. Via het minimabeleid kunt u daarom kosten voor zulke activiteiten declareren.

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente Leiderdorp kunnen maximaal € 210,- per persoon per kalenderjaar declareren.