Bijdrage schoolkosten

Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? En woont u in Leiden of Leiderdorp? Dan kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen.

Binnen het minimabeleid van de gemeente zijn er regelingen waarmee u extra geld kunt krijgen als u schoolgaande kinderen heeft. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of een computer en printer.

Voorwaarden

De bijdrage schoolkosten bestaat uit 2 regelingen:

  • regeling bijdrage schoolkosten
  • leermiddelenregeling

Regeling bijdrage schoolkosten

U kunt de regeling bijdrage schoolkosten aanvragen als u extra kosten heeft voor uw schoolgaande kind. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of een busabonnement. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

U krijgt maximaal:

  • €200 per kind per kalenderjaar voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
  • €300 per kind per kalenderjaar voor kinderen van 12 tot 18 jaar.

Leermiddelenregeling

Met de leermiddelenregeling kunt u een computer en een printer kopen als uw kind die nodig heeft voor school.

  • Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Voor Leiden geldt: u kunt per huishouden maximaal 1 keer in de 5 jaar gebruikmaken van de Leermiddelenregeling. Voor Leiderdorp geldt: u kunt per kind 1 keer in de 4 jaar gebruikmaken van de Leermiddelenregeling.
  • U kunt de aanschafkosten aantonen.

U krijgt maximaal €409 voor de aanschaf van een computer en printer.