Bijdrage schoolkosten Leiderdorp

Woont u in Leiderdorp en heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen.

Binnen het minimabeleid van de gemeente zijn er regelingen waarmee u extra geld kunt krijgen als u schoolgaande kinderen heeft. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of een computer en printer.

De bijdrage schoolkosten bestaat uit 2 regelingen:

  • regeling bijdrage schoolkosten
  • leermiddelenregeling