Vermoeden misbruik van bijstand melden

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld het bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Misbruik bijstand melden

Schriftelijk of telefonisch melden kan ook

U kunt uw vermoeden van misbruik van een bijstandsuitkering ook schriftelijk melden door een brief naar de gemeente te sturen.
Kunt of wilt u dit niet online of schriftelijk melden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 071.

Privacy

Vanwege de privacywetgeving (AVG) mag de gemeente geen informatie geven over het afhandelen van uw melding.
De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.