Vermoeden misbruik van bijstand melden

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld het bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Misbruik bijstand melden

Schriftelijk of telefonisch melden kan ook

U kunt uw vermoeden van misbruik van een bijstandsuitkering ook schriftelijk melden door een brief naar de gemeente te sturen.
De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Kunt of wilt u dit niet online of schriftelijk melden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 071.