Subsidie Wijkinitiatieven

Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in de wijk waar u woont en/of werkt. Heeft u een idee of wens om uw wijk te verbeteren? Het hoeft niet bij wensen te blijven. U kunt uw ideeën en wensen samen met andere wijkbewoners uitwerken en waarmaken met de subsidie Wijkinitiatieven.

Voorwaarden

 • U verbetert met het initiatief de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.
 • Uw initiatief is voor een groep bewoners bestemd. Is uw initiatief alleen in uw eigen belang? Dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.
 • U toont aan dat er draagvlak is voor het initiatief. Bijvoorbeeld door een lijst met handtekeningen te verzamelen van bewoners die achter uw initiatief staan.
 • Uw initiatief maakt geen gebruik of kan geen gebruik maken van andere subsidieregelingen van de gemeente Leiden. U kunt dan denken aan subsidies zoals die van Duurzaam Leiden, een Cultuursubsidie of de subsidie Participatie & Ontmoeting.
 • Uw activiteit is niet bedoeld om winst mee te maken.
 • U heeft als dat nodig is de juiste gemeentelijke vergunningen voor uw activiteit geregeld. Of dit nodig is kunt u navragen bij uw wijkregisseur.
 • Uw aanvraag is duidelijk over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
 • Uw initiatief heeft maar 1 keer een subsidie van de gemeente nodig om deze uit te kunnen voeren en in stand te houden.
 • U leidt als initiatiefnemer zelf het initiatief en bent aansprakelijk voor eventuele schade. U beschrijft hoe u het initiatief op de lange termijn in stand houdt, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en financiën.
 • U voert als initiatiefnemer bij voorkeur zelf het idee uit of heeft tenminste een grote rol in het waarmaken van het initiatief.
 • U beschrijft bij de aanvraag hoe en wanneer communicatie plaatsvindt over het initiatief om het bereik te vergroten.
 • Het college van burgemeester & wethouders van Leiden mag rechtenvrij gebruikmaken van de (tussentijdse) resultaten van uw initiatief.
 • Uw initiatief start binnen 3 maanden nadat u de subsidie krijgt en is binnen 2 jaar afgerond.

Aanvragen

U kunt deze subsidie met DigiD aanvragen als inwoner van Leiden. U kunt voor uw initiatief maar 1 keer gebruikmaken van deze subsidie. Voor de aanvraag heeft u als organisatie de volgende gegevens nodig:

 • Een plan van het initiatief met daarin:
  • een omschrijving
  • het doel
  • de locatie
  • wie organiseert het
  • wat is het draagvlak
  • wie is de doelgroep
  • met welke organisaties werkt u samen
  • wat is de eigen bijdrage
 • Een planning van het organiseren en uitvoeren van het initiatief.
 • Een begroting van de inkomsten en uitgaven van het initiatief.

Aanvragen subsidie Wijkinitiatieven

Subsidiebedrag

 • Vraagt u voor uw initiatief meer dan €5.000 gemeentelijke subsidie aan? Dan heeft u naast de gemeente nog iemand anders nodig die meebetaalt aan het initiatief. De gemeente subsidieert 50% van het bedrag boven de €5.000.
 • U kunt maximaal €10.000 gemeentelijke subsidie krijgen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Wetten en regels