Erfpacht

Erfpacht betekent dat de grond die bij een woning of pand hoort, eigendom blijft van de gemeente. Eigenaren, van wie de woning of het bedrijf op erfpachtgrond staat, betalen rente (canon) over de grondwaarde.

Canon is een rentepercentage dat wordt berekend over de grondwaarde en staat voor een bepaalde periode vast. U betaalt de canon in 2 halfjaarlijkse termijnen aan de gemeente of u koopt de canon voor 75 jaar af. Het bedrag van de afkoop is gelijk aan de grondwaarde. De canon is aftrekbaar van de belasting, de afkoopsom niet.

Erfpacht is een zakelijk recht en wordt eeuwigdurend gevestigd.

Wilt u contact met de gemeente Leiden over erfpacht? Gebruik dan het contactformulier erfpacht.

Aanpassing grondwaarde

Iedere 75 jaar wordt de grondwaarde opnieuw bepaald. Dit betekent dat er dan canon betaald moet gaan worden over de nieuwe grondwaarde. Ook is er dan de mogelijkheid om de canon (opnieuw) voor 75 jaar af te kopen.

Bij verbouwingen van niet-woningen kan de grondwaarde tussentijds stijgen. Dit geldt ook als de bestemming van de grond of het gebouw verandert. U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

U kunt meer informatie aanvragen via het contactformulier erfpacht of het telefoonnummer 071 - 516 58 27.

Erfpachtgrond kopen

De gemeente verkoopt op verzoek de grond aan erfpachters met een woning of appartement. U wordt dan eigenaar van de grond. U betaalt hiervoor 1 keer een koopsom.

De koopsom wordt volgens een bepaalde rekenmethode berekend. De WOZ is hierin een belangrijke factor, maar de gemeente kijkt ook of het om een appartement of eengezinswoning gaat. Of de canon is afgekocht of niet, is ook van belang.

Wilt u een idee krijgen van wat u voor uw grond moet betalen? U kunt een offerte aanvragen via het contactformulier erfpacht of het telefoonnummer 071 - 516 58 27.
 

Erfpacht en de notaris

Toestemming erfpachtrecht verkopen

U heeft toestemming van de gemeente nodig om uw erfpachtrecht te verkopen. U kunt een verzoek doen via het contactformulier erfpacht. Stuur een kopie van de koopovereenkomst mee.

Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 2 weken.

Grond kopen (bloot eigendom)

Voor de koop van erfpachtgrond is de notaris verplicht de standaardakte (doc, 36 kb) van de gemeente te gebruiken.

Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 2 weken.

Wijzigen erfpachtrecht ‘van oude naar nieuwe regeling’ 

Als op uw erfpachtrecht niet de algemene bepalingen van 1992 (AB 1992) van toepassing zijn, dan moet het erfpachtrecht omgezet worden naar de AB 1992. De notaris kan de standaardtekst van de gemeente voor de wijziging gebruiken.

Overdrachtsbelasting

Voor berekening van de overdrachtsbelasting verwijst de gemeente u naar de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (artikel 11 en verder).