Belastingen

Woont u in Leiden? Dan moet u belasting betalen. De jaarlijkse gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Dit zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). Ondernemers betalen in sommige situaties precariobelasting en toeristenbelasting.

Kunt u de belastingen (tijdelijk) niet betalen? Dan kunt u een kwijtschelding van belastingen of een betalingsregeling aanvragen. Ook krijgt u belasting terug als u verhuist en al voor het hele jaar betaald heeft.

Gemeentelijke belastingen

Belastingen voor ondernemers

Kwijtschelding, terruggave en betalingsregelingen