Subsidie Wijkorganisaties

Als wijk- of buurtvereniging in Leiden kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Wijkorganisaties. Deze subsidie kan een bijdrage leveren in de kosten voor het organiseren van activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor huisvesting of aan drukkosten.

Voorwaarden

  • Er is in uw wijk nog geen andere door de gemeente erkende vereniging die de subsidie krijgt. U kunt alle erkende verenigingen bekijken in het overzicht wijkverenigingen.
  • In de statuten van uw vereniging staat dat alle inwoners van de wijk van 18 jaar en ouder lid kunnen worden.