Subsidie Wijkinitiatieven

Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in de wijk waar u woont en/of werkt. Heeft u een idee of wens om uw wijk te verbeteren? Het hoeft niet bij wensen te blijven. U kunt uw ideeën en wensen samen met andere wijkbewoners uitwerken en waarmaken met de subsidie Wijkinitiatieven.

Voorwaarden

 • U verbetert met het initiatief de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.
 • Uw initiatief is voor een groep bewoners bestemd. Is uw initiatief alleen in uw eigen belang? Dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.
 • U toont aan dat er draagvlak is voor het initiatief. Bijvoorbeeld door een lijst met handtekeningen te verzamelen van bewoners die achter uw initiatief staan.
 • Uw initiatief maakt geen gebruik of kan geen gebruik maken van andere subsidieregelingen van de gemeente Leiden. U kunt dan denken aan subsidies zoals die van Duurzaam Leiden, een Cultuursubsidie of de subsidie Participatie & Ontmoeting.
 • Uw activiteit is niet bedoeld om winst mee te maken.
 • U heeft als dat nodig is de juiste gemeentelijke vergunningen voor uw activiteit geregeld. Of dit nodig is kunt u navragen bij uw wijkregisseur.
 • Uw aanvraag is duidelijk over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
 • Uw initiatief heeft maar 1 keer een subsidie van de gemeente nodig om deze uit te kunnen voeren en in stand te houden.
 • U leidt als initiatiefnemer zelf het initiatief en bent aansprakelijk voor eventuele schade. U beschrijft hoe u het initiatief op de lange termijn in stand houdt, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en financiën.
 • U voert als initiatiefnemer bij voorkeur zelf het idee uit of heeft tenminste een grote rol in het waarmaken van het initiatief.
 • U beschrijft bij de aanvraag hoe en wanneer communicatie plaatsvindt over het initiatief om het bereik te vergroten.
 • Het college van burgemeester & wethouders van Leiden mag rechtenvrij gebruikmaken van de (tussentijdse) resultaten van uw initiatief.
 • Uw initiatief start binnen 3 maanden nadat u de subsidie krijgt en is binnen 2 jaar afgerond.