Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector

De gemeente Leiden stelt de tijdelijke subsidieregeling Coronasteun cultuursector Leiden beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld voor Leidse culturele organisaties en Leidse makers om hen financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare bedrag op is.

Voorwaarden Coronasubsidie Leidse Makers

U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Het project is Coronaproof, innovatief en vindt plaats/is zichtbaar in Leiden
  • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn direct te relateren aan de coronacrisis
  • Per jaar kan maximaal één maal een projectsubsidie worden aangevraagd
  • Het project past binnen de geldende coronamaatregelen
  • Het project draagt bij aan de doelen uit het de Cultuurvisie 2020
  • Er is voor deze projectactiviteiten geen andere culturele projectsubsidie van de gemeente Leiden ontvangen.

Coronasubsidies Leidse culturele organisaties

Het aanvragen van deze regeling is mogelijk in 3 categorieën:

Overleven

Ondersteuning van het voortbestaan van Leidse culturele organisaties. Deze subsidie is bedoeld om (een deel van) de door corona geleden netto schade te compenseren. Alleen organisaties die minstens € 75.000 subsidie per jaar van de gemeente Leiden ontvangen kunnen deze subsidie aanvragen.

Overbruggen

Deze subsidie ondersteunt in (een deel van) de kosten om binnen de beperkingen van de coronamaatregelen cultuur aan te kunnen bieden. Organisaties die al minstens 3 jaar een cultuursubsidie vanuit de gemeente Leiden ontvangen komen voor deze regeling in aanmerking.

Transformeren

Deze subsidie ondersteunt de Leidse cultuurorganisaties tijdens en na de coronacrisis om sterk, wendbaar en weerbaar te worden. Verder ondersteunt de regeling activiteiten die bijdragen aan samenwerking en de doelen uit de Cultuurvisie 2020. Organisaties die minstens € 75.000 subsidie van de gemeente Leiden per jaar ontvangen komen voor deze regeling in aanmerking.