Subsidie Vernieuwende coronaproof culturele evenementen

De gemeente Leiden stelt de tijdelijke regeling compensatie cultuur en coronaschade beschikbaar voor vernieuwende ideeën die - ondanks de beperkende maatregelen - bijdragen aan het coronaproof mogelijk maken van culturele activiteiten.

Per activiteit is de maximale subsidie € 10.000,-.

Voorwaarden

De culturele activiteit:

  • past binnen het profiel van Leiden Stad van Ontdekkingen en de pijlers Kennis en Cultuur;
  • bereikt een breed en divers publiek
  • is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad of van een wijk
  • biedt kwaliteit
  • is van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande cultuuraanbod
  • toont (cultureel) ondernemerschap
  • wordt zoveel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met anderen binnen en buiten de eigen sector