Subsidie Participatie & Ontmoeting

Zijn er mensen in uw straat of buurt met wie u niet elke dag te maken heeft? En wilt u een activiteit organiseren om elkaar beter te leren kennen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Participatie & Ontmoeting.

Bijvoorbeeld ontmoetingen tussen mensen met een andere achtergrond, leeftijd of een ander geloof. Of Leidenaren in een achterstandsituatie.

Voorwaarden

  • Uw activiteit is gericht op integratie, participatie en ontmoeting.
  • Uw activiteit vindt plaats binnen 13 weken na de aanvraag.
  • U kunt voor uw activiteit (of een deel van uw activiteit) geen andere soort subsidie aanvragen.
  • U gebruikt de subsidie voor de kosten van: zaalhuur, organisatiekosten en de aanschaf van materialen die u speciaal voor de activiteit gebruikt.
  • U gebruikt maximaal 25% van de subsidie voor de organisatiekosten zoals: telefoonkosten, kosten voor druk- en kopieerwerk of portokosten.
  • U geeft uw subsidie niet uit aan personeelskosten.
  • U geeft uw subsidie niet uit aan eten en drinken.
  • U koopt van uw subsidie geen gebruiksgoederen zoals computers, kopieerapparaten of telefoons.