Subsidie Maatschappelijke initiatieven

Mensen bij elkaar brengen, ontmoeten, verbinden - dat is de gedachte achter de subsidie Maatschappelijke initiatieven. Denk in het bijzonder aan ontmoetingen waarbij mensen met verschillende achtergronden, leeftijden of geloven elkaar beter leren kennen.

Voorwaarden

De activiteit:

  • vindt plaats in Leiden
  • is gericht op emancipatie, participatie, sociale samenhang, integratie, jeugdparticipatie en/of leefbaarheid
  • start niet eerder dan over 8 weken, maar wel binnen 6 maanden;
  • levert geen winst op voor de organisator

Ook geldt dat:

  • de omvang van het initiatief en het daarmee te bereiken aantal personen in redelijke verhouding staan tot elkaar
  • u de juiste gemeentelijke vergunningen en ontheffingen hebt of regelt voor uw activiteit. Wilt u weten of en welke vergunningen en ontheffingen u nodig hebt? Controleer het met de EvenementAssistent.