Subsidie Bejaarden­sociëteiten

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie regelmatig activiteiten voor ouderen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Bejaardensociëteiten.

Deze subsidie bestaat uit 2 delen. U kunt een aanvraag doen voor een waarderingssubsidie en voor een incidentele subsidie. De waarderingssubsidie is bedoeld voor de kosten van de organisatie. De incidentele subsidie is bedoeld voor de kosten van een activiteit.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden zowel voor de waarderings- als de incidentele subsidie:

  • Uw organisatie is een vrijwilligersorganisatie. Bij een vrijwilligersorganisatie organiseren vrijwilligers de meeste activiteiten. Winst maken is geen doel van een vrijwilligersorganisatie.
  • Uw organisatie zorgt regelmatig voor ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen die vooral uit Leiden komen.

Aanvullende voorwaarden incidentele subsidie

  • de activiteit is voor ouderen
  • uw organisatie krijgt voor de activiteit geen andere subsidie van de gemeente
  • uw activiteit heeft niet met godsdienst te maken zoals Pasen, Poerim of het Suikerfeest