Belastingen betalingsregeling

Kunt u uw gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting en heffingen zoals rioolheffing niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de belastingen in termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Financiële positie

Of u een betalingsregeling krijgt is afhankelijk van hoeveel u verdient en hoeveel geld u heeft. Dit bepaalt ook wat u voor betalingsregeling krijgt. En onder welke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor iedereen anders.

Vraagt u een betalingsregeling aan? Dan bespreekt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) deze voorwaarden met u. De BSGR zorgt namens de gemeente Leiden voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Aanvragen

Vraag een betalingsregeling binnen 2 maanden na dagtekening van uw aanslag aan via Mijn BSGR. U doet dit met uw DigiD

Of bel de BSGR op het telefoonnummer: 071 - 525 6200.

Gegevens

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Zorg dan dat u voor een overzicht van uw financiële gegevens heeft. Bijvoorbeeld:

  • loonstrook
  • uurcontract
  • afschrift van hypotheeklasten
  • overzicht van bijzondere kosten, zoals ziektekosten en schulden

Tijdens het bespreken van de voorwaarden van de betalingsregeling kan om deze gegevens gevraagd worden.