Subsidie Maatschappelijke Initiatieven

Wilt u een activiteit organiseren om uw buurtgenoten beter te leren kennen? Heeft u een idee of wens om uw wijk te verbeteren? Wilt u ontmoetingen organiseren om mensen met verschillende achtergronden, leeftijden of andere geloven of leeftijden dichter bij elkaar te brengen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven.

Voorwaarden

  • uw activiteit is gericht op emancipatie, participatie, sociale samenhang, integratie, jeugdparticipatie en/of leefbaarheid in een wijk of buurt in Leiden;
  • uw activiteit start niet eerder dan over 8 weken, maar wel binnen 6 maanden;
  • uw activiteit vindt plaats in Leiden;
  • u verdient geen geld met het organiseren van deze activiteit;
  • de kosten van uw activiteit moeten in redelijke verhouding staan tot de omvang van het initiatief en/of het daarmee te bereiken aantal personen;
  • u weet al dat voor de aangevraagde activiteit de benodigde vergunningen en ontheffingen zullen worden verleend;
  • de subsidie voor het initiatief mag maximaal voor drie jaar door de gemeente worden verstrekt;
  • uw aanvraag is duidelijk over de haalbaarheid van het initiatief.