Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Nieuw adres vanaf 6 januari

De gemeente Leiden is verhuisd. Hebt u een afspraak om iets aan te vragen, te regelen of op te halen? Kom naar het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden.

Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt verschillende varianten van uittreksels aanvragen. Dat is afhankelijk waar u het uittreksel voor nodig heeft.

De verschillende soorten uittreksels zijn:

Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in verschillende talen krijgen (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Turks).

Voorwaarden

  • u staat als inwoner ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
  • u kunt zich identificeren