Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt verschillende varianten van uittreksels aanvragen. Dat is afhankelijk waar u het uittreksel voor nodig heeft.

De verschillende soorten uittreksels zijn:

Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in verschillende talen krijgen (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Turks).

Voorwaarden

  • u staat als inwoner ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
  • u kunt zich identificeren

Aanvragen

U kunt het uittreksel uit de basisregistratie personen online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD en iDEAL nodig.

Uittreksel BRP aanvragen

Naar de balie

Maak een afspraak om naar de balie te komen. U kunt ook via 14 071 een afspraak maken.

Kosten

Het aanvragen van een uitttreksel kost €13,20.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het uittreksel na betaling binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Aanvragen vanuit het buitenland, iemand machtigen

Vanuit het buitenland kunt u het uittreksel aanvragen via dit contactformulier.

Voeg aan het contactformulier de volgende documenten toe:

  • een kopie van een geldig paspoort of een geldige ID-kaart
  • een brief waarin u om het uittreksel vraagt met uw handtekening eronder

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om het uittreksel persoonsgegevens op te laten halen bij de balie. Degene die u hiervoor machtigt, moet dan meenemen:

  • zijn/haar identiteitsbewijs
  • identiteitsbewijs van u of een kopie daarvan
  • een machtiging met daarop: het verzoek voor een 'uittreksel persoonsgegevens', datum, naam en geboortedatum van de aanvrager én van de gemachtigde.

Maak een afspraak

Wetten en regels