Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt verschillende varianten van uittreksels aanvragen. Dat is afhankelijk waar u het uittreksel voor nodig heeft.

De verschillende soorten uittreksels zijn:

Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in verschillende talen krijgen (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Turks).

Voorwaarden

  • u staat als inwoner ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
  • u kunt zich identificeren