Uittreksel persoonsgegevens (BRP) kiezen

Met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Kijk hieronder welk uittreksel u nodig hebt.

Aanvragen

  • U moet in Leiden ingeschreven staan om een aanvraag te kunnen doen.
  • Een uittreksel kost € 14,30.

Meer informatie