Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. In de verklaring staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit.

Er kan bijvoorbeeld naar een bewijs van Nederlanderschap gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist of gaat trouwen in het buitenland. Ook voor bepaalde beroepen heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U staat ingeschreven in de gemeente Leiden.