Bewijs van Nederlanderschap

Nieuw adres vanaf 6 januari

De gemeente Leiden is verhuisd. Hebt u een afspraak om iets aan te vragen, te regelen of op te halen? Kom naar het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden.

Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. In de verklaring staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit.

Er kan bijvoorbeeld naar een bewijs van Nederlanderschap gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist of gaat trouwen in het buitenland. Ook voor bepaalde beroepen heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U staat ingeschreven in de gemeente Leiden.