Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Een bewijs van in leven zijn of 'attestatie de vita', is een schriftelijk bewijs dat u leeft op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Het is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Pensioenfondsen of verzekeraars kunnen hier bijvoorbeeld om vragen. Ook uitkerende instanties in het buitenland kunnen vragen om de attestatie de vita.

Er zijn 2 versies van een bewijs van in leven zijn:

  • voor gebruik in Nederland
  • voor gebruik in het buitenland (attestatie de vita)

Voor het buitenland heeft u de 'attestatie de vita' nodig. Die is in meerdere talen opgesteld en moet u persoonlijk bij de balie aanvragen.