Informatie uit Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staat informatie over inwoners van Leiden. Bijvoorbeeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

U kunt online uw BRP-registratie bekijken. Wilt u dit niet online doen? Dan kunt u uw gegevens ook inzien bij de gemeente Leiden.

Voorwaarden

  • U kunt zelf uw eigen gegevens en die van uw minderjarige kinderen inzien.
  • Wilt u informatie uit de BRP over iemand anders? Dat kan alleen met een schriftelijke machtiging van die persoon.

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van organisaties.