Informatie uit Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staat informatie over inwoners van Leiden. Bijvoorbeeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

U kunt online uw BRP-registratie bekijken. Wilt u dit niet online doen? Dan kunt u uw gegevens ook inzien bij de gemeente Leiden. Een aantal instanties mag uw gegevens uit de BRP bekijken en gebruiken.

Voorwaarden

  • U kunt zelf uw eigen gegevens en die van uw minderjarige kinderen inzien.
  • Wilt u informatie uit de BRP over iemand anders? Dat kan alleen met een schriftelijke machtiging van die persoon.

Niet zomaar alle organisaties mogen uw gegevens bekijken. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van organisaties.