Gegevens Basisregistratie Personen (BRP) aanpassen

U kunt uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister laten aanpassen.

Op uw verzoek kan de gemeente - na adoptie of geslachtswijziging - oude gegevens hierover uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) verwijderen. In andere gevallen zoals bijvoorbeeld in- of uitschrijving of naamsverandering worden de persoonsgegevens in de BRP automatisch gewijzigd.

Wijzigingen op basis van adoptie

Op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar of op verzoek van een geadopteerd kind van 16 jaar of ouder kunnen gegevens van voor de adoptie worden verwijderd uit de BRP.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over de moeder of de vader
  3. over de bij de adoptie verloren nationaliteit
  4. over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging als gevolg van geslachtswijziging

Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de aanvrager de gegevens over de geslachtsaanduiding verwijderen of veranderen. Een deskundigenverklaring is nodig. Deze kan worden afgegeven door hiervoor geregistreerde artsen, gezondheidspsychologen en psychotherapeuten.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over het geslacht
  3. gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

Omdat het van uw persoonlijke situatie afhangt welke documenten u naast de deskundigenverklaring moet inleveren kunt u bellen voor een afspraak met 14071. U kunt dan ook kenbaar maken dat u uw geboorteakte wilt laten aanpassen.