Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden.

Vraagt u geheimhouding aan? Dan worden uw gegevens niet doorgegeven aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • stichtingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Wilt u dat deze gegevens worden verwijderd? Neem dan zelf contact op met SILA via de website van SILA. Of neem contact op met het kerkgenootschap waartoe u behoort of hebt behoord.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente voldoet daarom altijd aan uw verzoek. Maar u kunt niet voor alle instanties geheimhouding aanvragen. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht uw gegevens te geven aan:

  • politie
  • justitie
  • belastingdienst