Parkeervergunning voor bewoners

Woont u in een gebied waar u moet betalen om te parkeren? Dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Deze bewonersparkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto, motor of brommobiel.

Zone A en B

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones.

  • Zone A: centrum
  • Zone B: wijken rondom het centrum (de schilwijken)

Kijk op de stadskaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst (pdf, 3,62 mb).

Voorwaarden

  • U bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven in zone A of zone B waarvoor u de vergunning aanvraagt.
    Let op: als u recent naar een nieuw adres bent verhuisd kunnen wij niet garanderen dat u direct een vergunning kunt aanvragen.
  • Op het adres waar u ingeschreven staat is het maximum aantal parkeervergunningen nog niet verleend. Voor zone A geldt een maximum van 1 vergunning, voor zone B zijn dat 2 vergunningen. Nota bene: bestaande bewoners houden recht op hun 2e of 3e bewonersparkeervergunning zolang zij niet verhuizen en hun parkeervergunning op tijd verlengen.
  • U woont in een zelfstandige woonruimte (u deelt de keuken en de badkamer niet).
  • Het kentekenbewijs van uw auto, motor of brommobiel staat op uw naam of u maakt gebruik van een leaseauto.
  • U bent niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar kan wel aantonen dat u werkzaam (= economisch gebonden) én woonachtig bent in Leiden. Dan kunt u maximaal één bewonersvergunning per adres aanvragen.

Geen bewonersparkeervergunning bij nieuwbouw en functiewijziging

Bij nieuwbouw en functiewijziging van een pand moet het parkeren op eigen terrein plaatsvinden. Om extra parkeerdruk in de omgeving te voorkomen hebben (nieuwe) bewoners van nieuwbouw, functiewijziging, verkamering en splitsing van wooneenheden geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 2 oktober 2019 zijn of worden gerealiseerd of waarvan het gebied waarin de woningen liggen is aangewezen als gebieden waar bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning. Het betreft hier de Lammenschansdriehoek – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, het spoor, de Kanaalweg en Plantijnstraat – en het terrein van De Raad Vastgoed (Veilingterrein) – het gebied dat begrensd wordt door de Lammenschansweg, Abrikozenweg, Ananasweg en Perzikweg.

Wilt u weten of uw adres onder deze uitsluiting / weigeringsgrond valt? Neem dan contact op met de gemeente via 14071.

Hebt u in zone A twee bewonersparkeervergunningen of in zone B drie bewonersparkeervergunningen, kunt u deze vergunningen behouden zolang u op dit adres blijft wonen en de verlenging op tijd betaalt.