Openbare laadpalen

Wilt u een oplaadpunt voor uw auto? Kunt u niet op eigen terrein opladen en er zijn in uw buurt niet voldoende openbare oplaadpunten? Dan kan de gemeente medewerking verlenen aan het plaatsen van een oplaadpunt aan de openbare weg.

De gemeente heeft hiervoor Beleidsregels oplaadpalen Leiden vastgesteld. In deze beleidsregels staat in welke situaties de gemeente medewerking verleent. Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan deze beleidsregels.

Aanvragen

Een aanvraag doet u via de website van Allego. De volgende stap is dat Allego bij de gemeente een vergunning aanvraagt voor het plaatsen van een oplaadpunt. Ook doet Allego een aanvraag voor een of meerdere parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Bij de laadpaal moeten elektrische voertuigen tenslotte ook kunnen parkeren. Over die parkeerplaatsen neemt de gemeente een verkeersbesluit.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag. U betaalt wel voor het opladen van de auto.

Hoe lang duurt het?

Het behandelen van de aanvraag duurt minimaal 18 weken. Als er bezwaar wordt gemaakt duurt het aanvraagproces langer.