Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK)

Maken energiekosten een relatief groot deel uit van de totale omzet van uw Mkb-onderneming? Vanaf 21 maart kunt u de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

Op de website van de Rijksdienst van Ondernemers vindt u informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de regeling: