Spreekuur Ondernemersklankbord

Gemeente Leiden en het Ondernemersklankbord Rijnland bieden gratis ondersteuning; van ondernemers voor ondernemers. Denk aan advies aan starters en begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Ook staan zij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan.

Waar en wanneer?

Samen met de gemeente Leiden organiseert het Ondernemersklankbord Rijnland 1 keer in de 2 weken een spreekuur voor ondernemers. Het spreekuur is in de oneven weken, op maandag van 10.30 tot 12.30 uur, in het Stadskantoor.

Aanmelden

Wilt u naar het spreekuur komen? Meld u dan aan via Ondernemersklankbord Regioteam Rijnland, of stuur een mail aan aad.dewit@ondernemersklankbord.nl.