3/4/20 - Brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Het college van B&W heeft de gemeenteraad gisteren per brief geïnformeerd over de stand van zaken als gevolg van de coronamaatregelen. Vele zaken worden benoemd, onder andere ook de steun aan ondernemers en een aantal financiële zaken.

Versnelde betaling facturen door de gemeente Leiden

De gemeente doet er alles aan om facturen zo snel mogelijk te betalen. De wettelijke betaaltermijn is losgelaten. Zodra een factuur door medewerkers akkoord is verklaard, wordt tot betaling overgegaan. Betalingen vinden plaats op dinsdag en donderdag.

Facturering en innen van vorderingen

De facturering van geleverde diensten en leveringen vanuit de gemeente wordt voortgezet maar de actieve invordering wordt voorlopig gestopt. Dan gaat het om herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaardersactiviteiten. Bij bepaalde onderdelen worden herinneringen en aanmaningen wel doorgezet omdat er geen reden is om daarmee te stoppen; denk aan bouwleges. Betalingsregelingen met individuele debiteuren waren al mogelijk en zijn nog steeds mogelijk.

Verzoeken om steun

Een deel van de ondernemers en maatschappelijke organisaties in de stad ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van deze crisis. Het betekent dat zij alle zeilen moeten bijzetten om dit op te vangen. De steunmaatregelen van het Rijk vormen een buffer voor ondernemers en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn. Ondernemers worden via onder meer het digitale informatiepunt naar de regelingen begeleid. Daarnaast werkt de gemeente zoveel mogelijk mee aan het voorkomen van de liquiditeitsdip die ontstaat door wegvallende omzet door de corona-crisis. Bijvoorbeeld door subsidies voor 2020 eerder uit te betalen en afspraken te maken over gespreide betaling en uitstel van betaling.

In de brief worden ook mogelijke oplossingen en werkwijzen voor de langere termijn genoemd. Lees de hele brief hier.