25/08/21 - TVL Q3 opent 31 augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 08.00 uur een aanvraag indienen voor de TVL voor het derde kwartaal. De voorwaarden blijven hetzelfde als in het tweede kwartaal: ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben en minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal hebben kunnen een aanvraag doen. Het subsidiepercentage is 100%, met een maximale subsidie van €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote bedrijven. Ook in Q3 kunnen ondernemers uit twee referentieperiodes kiezen: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Een beperkt deel van de bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de TVL-regelingen zal in het derde kwartaal te maken krijgen met de Europese staatssteungrens van €1,8 miljoen. Dat is het maximale bedrag aan TVL steun dat een onderneming, of groep verbonden ondernemingen, mag ontvangen. In dat geval zal RVO het subsidiebedrag naar beneden bijstellen tot het maximaal toegestane bedrag.

Lees verder: Minder aanvragen TVL-steun in tweede kwartaal