20/4/20 - Regeling broodnood

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam die de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) aanvragen verwerkt, werkt met man en macht aan de uitbetaling van het voorschot van de eerste termijn, zodat deze binnen vier weken na de aanvraag wordt overgemaakt.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u bij het RBZ misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

  • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
  • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande 1.052,32 euro per maand en voor een echtpaar 1.503,31 euro per maand.
  • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via de webpagina van het RBZ.
  • Wilt u broodnood aanvragen? Kijk dan op https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/