05/11/21 - Brief aan ondernemers van het Crisisteam Economie

Beste ondernemers,

Namens het Crisisteam Economie* sturen we u deze brief om u te informeren over de aangescherpte coronamaatregelen en om uw input te vragen voor ondersteuning bij de uitvoering van deze maatregelen.

Nieuwe maatregelen

De laatste keer dat u van ons als Crisisteam Economie een update kreeg over het aanscherpen van de coronamaatregelen, is al heel wat maanden geleden. Nu in de herfst van 2021 zien we opnieuw het aantal besmettingen toenemen in Nederland. De IC’s raken voller, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Afgelopen dinsdag werden tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd en vraagt de overheid opnieuw aandacht voor het naleven van de bestaande regels. Zo kunnen we met elkaar hopelijk voorkomen dat de opnames in ziekenhuizen en besmettingen nog verder oplopen. En dat er straks nog meer maatregelen bijkomen die onze lokale economie en u als ondernemer hard treffen.

Ondersteuning

We willen u graag bedanken voor uw geduld en inzet de afgelopen maanden. We kijken terug op geslaagde evenementen als Leidens Ontzet en de Leiden Marathon, waar vele ondernemers en evenementenorganisatoren aan hebben bijgedragen. Als Crisisteam Economie zijn we afgelopen dinsdag direct bij elkaar gekomen om ons voor te bereiden op de nieuwe coronamaatregelen.

Deze maatregelen vragen opnieuw flexibiliteit van u als ondernemer. En ook van vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen en evenementen. Zowel de controle op toegangsbewijs en ID als de controle op het dragen van mondkapjes. Het Crisisteam Economie biedt u graag ondersteuning hierbij. Daarom zullen we de komende dagen inventariseren welke behoefte er is aan ondersteuning en wat we u hiervoor kunnen bieden. We denken in ieder geval aan aanvullende communicatie, waarin we gezamenlijk aandacht vragen voor de Coronaregels. Graag horen we van u waar u als ondernemer behoefte aan heeft. Dat kan door te mailen naar daan@ondernemendleiden.nl of info@centrumvanleiden.nl of neem contact op met de accountmanagers ondernemers van de gemeente Leiden.

Ervaringen delen

Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Diverse sectoren werken al langer met een Coronatoegangsbewijs (CTB), zoals de horeca en de sportkantines. Wat zijn uw ervaringen? En welke tips heeft u voor bijvoorbeeld evenementenorganisatoren? U kunt uw tips delen door te mailen naar daan@ondernemendleiden.nl. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert op 9 november een webinar over dit thema. U kunt zicht aanmelden via deze link.

Respect

De manier waarop we het coronavirus de baas proberen te worden vraagt om begrip voor elkaar en om solidariteit. In de samenleving staan deze waarden momenteel behoorlijk onder druk. We beseffen dat dit ook van u als ondernemer veel vraagt. Bijvoorbeeld in het contact met klanten of gasten in uw bedrijf of bij een evenement. We hebben veel waardering voor de respectvolle manier waarop ondernemers en organisatoren omgaan met deze vaak ingewikkelde situaties. Laten we met elkaar het goede voorbeeld blijven geven.

Namens de stuurgroep en de werkgroep Crisisteam Economie,

Yvonne van Delft, gemeente Leiden
Paul Dirkse, gemeente Leiden
Nico Tates, Ondernemend Leiden
Frans Schohaus, Hoteloverleg Leiden
Martijn van Pelt, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland

*Het Crisisteam Economie bestaat uit afgevaardigden van: Ondernemend Leiden, Hoteloverleg, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, KHN-Leiden, Gemeente Leiden, LEIDEN&PARTNERS, Ondernemersfonds Leiden, Leiden Bio Science Park, Vastgoed Binnenstad Leiden en BV Leiden