Drank- en horecavergunning

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol willen schenken.

Ook 'speciale vormen' van horeca hebben een drank- en horecavergunning nodig, als ze alcohol verkopen. Bijvoorbeeld:

  • sportkantines
  • zorginstellingen
  • musea
  • bedrijfskantines of bedrijfsrestaurants
  • rouwcentra of crematoria

Voorwaarden

Wilt u een drank- en horecavergunning? Let dan op de voorwaarden voor de leidinggevende en op de voorwaarden voor de ruimte waar alcohol wordt geschonken en/of verkocht.

Voorwaarden aan de ondernemer en andere de leidinggevenden:

U kunt zelf controleren of u en uw leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne.

Voorwaarden aan de ruimtes waar alcohol wordt geschonken en/of verkocht: