Melding groen

De gemeente legt het openbaar groen in de stad aan en onderhoudt het. Denk aan bomen, struiken en bloemen in plantsoenen, groenstroken, bloembakken, bermen, parken, vijvers, sloten en grachten. Heeft u een melding, klacht of suggestie over het groen in de stad? Meld het!

Onveilige situaties

Bomen die dreigen om te vallen, takken op de weg of andere onveilige situaties? U kunt ze 24 uur per dag melden via telefoonnummer 14 071.

Melden

Doe uw melding over het groen in de stad online of geef het telefonisch door: 14 071.

Melding openbare ruimte

Samen aan de slag

Wilt u zelf met buurtbewoners aande slag met uw buurt? Bekijk de mogelijkheden op Samen aan de slag.