Brief aan bewoners vuurwerkvrije zones

Beste inwoners,

U ontvangt deze kaart van mij omdat u in een vuurwerkvrije zone woont.

Voor de jaarwisseling 2022/2023 hebben we de Leidse binnenstad en het Stationsdistrict aangemerkt als vuurwerkvrije zones. Andere vuurwerkvrije zones zijn al jaren de Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden rond de Oostvlietpolder, de dierenweide/park gelegen ten westen van het Jacques Urlusplantsoen en het gebied rondom Dierentehuis Stevenshage (Kenauweg). De ervaring met de vuurwerkvrije zones afgelopen jaren is positief.

Waarom vuurwerkvrije zones?

Met het instellen van de vuurwerkvrije zones beschermen we mensen, dieren en de natuur. Dieren hebben veel last van vuurwerk. Ze worden angstig, raken in paniek of kunnen gewond raken door vuurwerk. En ieder jaar zijn er helaas ook ernstige ongelukken waarbij volwassenen en kinderen gewond raken. In de vuurwerkvrije zones is er veel minder gevaar, schade en overlast door vuurwerk, daarom breiden we de zones nu uit en willen we in de toekomst de hele stad vuurwerkvrij maken. Laten we rekening met elkaar houden en er een gezellige avond van maken.

Ik wens u een fijne en veilige jaarwisseling en een heel goed 2023,

Henri Lenferink

Burgemeester